YnglÅ·n a Befriending Networks

Mae Befriending Networks yn rhagweld cymdeithas sy’n gwerthfawrogi cyfeillachu, yn cydnabod ei bwysigrwydd ac yn cynnig cymorth cyfeillachu i bawb sydd ei angen. Ers diwedd y 1980au, rydym wedi cynnig cefnogaeth, hyfforddiant ac arweiniad i gannoedd o brosiectau cyfeillachu ar draws y DU a thu hwnt ac wedi codi ymwybyddiaeth o’r ffyrdd y mae cyfeillachu yn lleihau ynysigrwydd cymdeithasol ac unigrwydd drwy wella llesiant.
 

Gwyliwch y fideo i ddysgu mwy am amcanion Befriending Networks a’r ffyrdd rydym yn cefnogi ein haelodau.

 

Cymryd Mantais Llawn o fod yn Aelod

Ydych chi’n ystyried dod yn aelod o Befriending Networks, ond ddim yn siŵr beth mae’n ei olygu? Ydych chi’n hyrwyddo aelodaeth i’ch bwrdd ymddiriedolwyr ond angen gwybodaeth i’w throsglwyddo? Ydych chi mewn swydd newydd ac angen gwybod sut i gymryd mantais o’r aelodaeth sydd gennych yn barod? Beth bynnag eich rheswm, pwrpas y ddogfen hon yw eich helpu chi!

Manteisio ar fod yn aelod - Canllaw gweledol i fod yn aelod o Befriending Networks

Dolen i Ddysgu a Datblygu

Dolen i Rwydweithio/ sesiwn Holi ac Ateb

Dolen i Adnoddau Cymraeg